در صورت مغایرت کالای دریافتی با آنچه در سایت بازی دان معرفی شده است قبل از استفاده از کالا تا هفت روز پس از خرید امکان تعویض یا مرجوع نمودن کالا و استرداد وجه پرداختی وجود دارد

لیکن مطابق قانون هزینه ارجاع بر عهده مشتری میباشد.