حواس کودک

هر چند نوزاد از طريق پنج حس خود دنيا را تجربه مي کند اما او از حواس خود آنگونه که بزرگسالان استفاده مي کنند استفاده نمي کند. در مورد چگونگي رشد حواس کودکان در سال اول زندگي و چگونگي تحريک کودک در جهت رشد حواس، مطالعه کنيد.
حواس کودک
خانه > مجله کودک > حواس کودک