تخیل و خلاقیت

کودکان تصورات واضحي دارند، با اين حال براي کمک به شکوفا شدن خلاقيت کودکتان روش هايي زيادي وجود دارند. در مورد چگونگي ترکيب برنامه هاي هنري، فعاليت هاي موسيقيايي و بازي هاي تخيلي-متناسب با سن کودک- با فعاليت هاي روزانه مطالعه و بررسي کنيد.
تخیل و خلاقیت
خانه > مجله کودک > تخیل و خلاقیت