زمان حمام و توالت

بيشتر حمام ها براي بزرگسالان ساخته شده اند. اما نوزاد شما زمان زيادي را در حمام براي حمام کردن و بعدا-احتمالا براي توالت کردن -خواهد گذراند. براي اينکه کودک خود را با امنيت بالا حمام کنيد آماده باشيد. فعاليت هاي سرگرم کننده اي براي حمام پيدا کنيد و ايده هايي براي آب بازي خلاقانه داشته باشد.
زمان حمام و توالت
خانه > مجله کودک > زمان حمام و توالت