فرزند پروری

تصور عمومی مبنی بر آن است که والد بودن و تربیت فرزندان خصوصیتی است که پس از تولد فرزند به والدین اعطا می شود. در حالی که والد بودن و شیوه فرزندپروری مثبت یک مهارت است و مثل هر مهارت دیگر ، نیاز به فراگیری دارد. والدین در ابتدا نمی دانند در مقابل رفتارهای نامناسب فرزندان چه برخوردی بکنند و با تمسک به روشهای سنتی گاه باعث تشدید آن می شوند.
فرزند پروری
خانه > مجله کودک > فرزند پروری


چه کار کنیم تا بچه ها کمتر با هم دعوا کنند؟
حس مالکیت کودکان به خود را از بین نبریم
مهارت های فرزندپروری
تک فرزندی با روان فرزند شما چه کار می کند؟
آماده کردن فرزند اول برای بدنیا آمدن فرزند دوم
چگونه بچه ها را به همکاری در امور خانه دعوت کنیم
آنچه کودکان در مدرسه نمی‌آموزند
آموزش مدیریت خشم و عصبانیت به کودک
تکنیک های موثر در تربیت کودکان بیش فعال
مشکلات بین والدین و نوجوانان
کودک خلاق و با استعداد
کشف استعداد کودک
نقش پدر ها در موفقیت های علمی
امانت داری
قانون نه گفتن
تنبیه برای نوجوانان
روش های آموزش تکنیک های جرأت مندی
حقوق کودک
توجه کنیم و آرام باشیم
مونتسوری
بوسیدن به اجبار ممنوع
راه های آسان برای آموزش معذرت خواهی کردن به کودک​
والدین در قبال کودکان خود مسئول هستند
آموزش مهمترین مهارت های زندگی به کودکان
آموزش اخلاق به کودکان نوپا و خردسالان
روش مونته سوری چیست؟
نوجوان
سازگار شدن با والد بودن
چگونه می توانم به کودکم کمک کنم که مستقل تر شود؟